pinterest

Algemene voorwaarden

BouwMedia bv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoudelijke informatie die op haar websites wordt gegeven. De door BouwMedia bv verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

BouwMedia bv streeft er naar om deze website voortdurend te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van) deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is. De verstrekte informatie is dan ook uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. De bezoekers van de website zijn zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden respectievelijk de websites van waaruit deze website bezocht kan worden, zijn niet door BouwMedia bv ingericht en worden ook niet door BouwMedia bv onderhouden. BouwMedia bv aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van deze website en de informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, de informatie op of via een website waarnaar op de website verwezen wordt, of de informatie van of via een website die naar een website verwijst, informatie, die zonder voorafgaand overleg met ons op de website wordt geplaatst. 

 

Volg ons via

facebook instagram pinterest twitter

Maandelijkse nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Brochures aanvragen

Vraag gratis woonbrochures aan in onze brochure service

Brochure aanvragen
Klik hier om GRATIS
informatie aan te vragen